پایه کلاسیک چرخ دار

ابعاد استاندارد
قابليت نصب تابلو از ٥٠ * ٧٠ الى ٩٠ * ١٢٠ را دارا ميباشد

پايه كلاسيك متحرك چرخدار:
در ساخت پايه هاى كلاسيك چرخ دار از پروفيلهاى نيمه سنگين با پوشش رنگ الكترواستاتيك استفاده شده است و بصورت پيچ و
مهره اى عرضه ميگردد داراى چرخ جهت جابجايى وچرخهاى جلو از نوع قفل دار ميباشد .