تابلو بلک برد مغناطیسی

ابعاد استاندارد
 • ٢٠ / ٣٠
 • ٣٠ / ٥٠
 • ٤٠ / ٦٠
 • ٥٠ / ٧٠
 • ٦٠ / ٩٠
 • ٨٠ / ١٠٠
 • ٩٠ / ١٢٠
 • ٩٠ / ١٥٠
 • ١٠٠ / ١٨٠
 • ١٠٠ / ١٥٠
 • ٩٠ / ١٧٠
 • ٩٠ / ١٧٠
 • ١٠٠ / ١٨٠
 • ١٠٠ / ٢٠٠
 • ١٢٥ / ٢٢٠
 • ١٢٥ / ٢٢٠
 • ١٢٥ / ٢٥٠
 • ١٠٠ / ٣٠٠
 • ١٠٠ / ٤٠٠
ابعاد سفارشى در عرض ١٢٥ الى ٦ متر پذيرفته ميشود

بلک برد مغناطيسى:
تمامى تابلوهاى بلک بردگچ نويس شركت پارسيان برد مغناطيسى ميباشد
در ساخت اين نوع از تابلوها از صفحه فلزى با ضخامت ٠ / ٦ دهم ميليمتر از نوع ورق فولاد روغنى با رنگ سياه مات كوره اى
مخصوص بردهاى گچ نويس با خاصيت نوشتارى آسان با پاک شوندگى به گونه اى كه غبار گچ به روى تابلو چسبيده نشده و
نيازى به فشار تخته پاک كن نميباشد صفحه تابلوهاى گچ نويس اين شركت داراى ٥٠ ميكرون رنگ كوره اى طبق استاندارهاى
جهانى ميباشد با زهوار آلومينيومى ٤ سانتيمترى شكيل ومقاوم با گوشهاى پلاستيكى وفلزى با قلابهاى آويز كشويى جهت نصب
آسان تابلو بر روى ديوار مناسب براى مراكز آموزشى .
تمامى تابلوهاى گچ نويس شركت پارسيان برد داراى ٢٤ ماه ضمانت و پنج سال خدمات پس از فروش ميباشد.