گرین برد مغناطیسی

ابعاد استاندارد
  • ٩٠ / ١٢٠
  • ٩٠ / ١٥٠
  • ١٠٠ / ١٥٠
  • ٩٠ / ١٧٠
  • ١٠٠ / ١٨٠
  • ١٠٠ / ٢٠٠
  • ١٢٥ / ٢٢٠
  • ١٢٥ / ٢٥٠
  • ١٠٠ / ٣٠٠
  • ١٠٠ / ٤٠٠
ابعاد سفارشى در عرض ١٢٥ الى ٦ متر پذيرفته ميشود.

گرين برد مغناطيسى:
تمامى تابلوهاى گرين برد گچ نويس شركت پارسيان برد مغناطيسى ميباشد
در ساخت اين نوع از تابلوها از صفحه فلزى با ضخامت ٠ / ٦ دهم ميليمتر از نوع ورق فولاد روغنى با رنگ سبز مات كوره اى
مخصوص بردهاى گچ نويس با خاصيت نوشتارى آسان با پاک شوندگى به گونه اى كه غبار گچ به روى تابلو چسبيده نشده و
نيازى به فشار تخته پاک كن نميباشد صفحه تابلوهاى گچ نويس اين شركت داراى ٥٠ ميكرون رنگ كوره اى طبق استاندارهاى
جهانى ميباشد با زهوار آلومينيومى ٤ سانتيمترى شكيل ومقاوم با گوشهاى پلاستيكى وفلزى با قلابهاى آويز كشويى جهت نصب
آسان تابلو بر روى ديوار مناسب براى مراكز آموزشى.
تمامى تابلوهاى گچ نويس شركت پارسيان برد داراى ٢٤ ماه ضمانت و پنج سال خدمات پس از فروش ميباشد.