تابلو ریلی و کشویی ماژیک نویس و گچ نویس مغناطیسی

ابعاد استاندارد
ابعاد سفارشى پذيرفته ميشود.

 تابلو كشويى و ريلى:
تابلوهاى ريلى ماژيک نويس و گچ نويس
اين نوع تابلوها در ابعاد بزرگ در طول چهار متر يا حتى بيشتر توليد ميگردد كه بصورت تركيبى از تابلو وايت برد و تابلو گچ
نويس در ساخت تابلو ها استفاده ميگردد رنگ تابلوهاى گچ نويس را ميتوان سبز و آبى و سياه در نظر گرفت تايين رنگ
تابلوهاى گچ نويس با سليقه مشترى قابل تغيير ميباشد تابلوهاى ريلى از يک تابلو ثابت بزرگ ويک يا دو يا چهار تابلو كوچكتر
كه بصورت ريلى در مقابل تابلو ثابت حركت ميكند توليد ميگردد
در ساخت كلاف اصلى تابلوهاى ريلى از قوطى آهنى با استقامت بالا ودر رويه كلاف از آلومينيوم شكيل وزيبا استفاده ميشود و
ريلهاى تابلوهاى كوچك از بالا و پايين با غلطكهاى مخصوص تابلو را حركت ميدهد و رنگ صفحه تابلو ها از نوع كوره اى دو
پوششه ميباشد. غلطكها در داخل ريل كاملا كيپ ميباشد و در هنگام استفاده از تابلو هيچگونه لرزشى احساس نميگردد.
قابليت نصب بر روى ديوار باقلابهاى مخفى را دارا ميباشد.
اين نوع از تابلوها داراى يک سال ضمانت و پنج سال خدمات پس از فروش ميباشد.