تابلو لولایی

ابعاد استاندارد
  • ٦٠ / ١٨٠
  • ٩٠ / ٢٤٠
  • ٩٠ / ٣٥٠
  • ١٠٠ / ٤٠٠
ابعاد سفارشى پذيرفته ميشود

تابلوهاى لولايى:
تابلوهاى لولايى در فضاهايى استفاده ميگردد كه نياز به نگهدارى مطالب روى تابلو ميباشد.
درساخت تابلوهاى لولايى اين شركت ازمرغوبترين مواد اوليه استفاده ميگردد و رنگ رويه تابلوها از نوع دو پوششه ميباشد كه
جهت سهولت در پاک شوندگى مطالب حتى بعد از چند ماه ميباشد و زهوار استفاده شده در تابلوهاى لولايى شركت پارسيان برد
از نوع ضخيم با ضخامت ٤ سانتيمتر ميباشد با لولاهاى محكم و مقاوم قابليت نصب روى پايه مخصوص و ديوار را دارا ميباشد.
داراى يک سال ضمانت و پنج سال خدمات پس از فروش ميباشد.