تابلو اعلانات ساده زهوار MDF

ابعاد استاندارد
  • ٤٠ / ٦٠
  • ٥٠ / ٧٠
  • ٦٠ / ٩٠
  • ٨٠ / ١٠٠
  • ٩٠ / ١٢٠
  • ٩٠ / ١٥٠
  • ٩٠ / ١٧٠
  • ١٠٠ / ٢٠٠
ابعاد سفارشى در عرض ١٢٥ الى ٦ متر پذيرفته ميشود.

تابلو اعلانات ساده زهوار MDF :
تابلو اعلانات ساده با زهوار MDF شكيل و مقاوم توليد در دو رنگ روشن و تيره با پارچه جيرو يا مخمل با قلابهاى آويز كه
قابليت نصب آسان را دارا ميباشد اين نوع تابلوها قابليت نصب روى پايه اعلانات و ديوار را دارا ميباشد.
با بسته بندى شكيل و محكم.