تابلو اعلانات قاب دار فلزى

ابعاد استاندارد
  • ٥٠ / ٧٠
  • ٦٠ / ٩٠
  • ٨٠ / ١٠٠
  • ٩٠ / ١٢٠
  • ٩٠ / ١٥٠
  • ٩٠ / ١٧٠
  • ١٠٠ / ٢٠٠
ابعاد سفارشى در عرض ١٢٥ الى ٦ متر پذيرفته ميشود

تابلو اعلانات قاب دار فلزى:
در ساخت تابلوهاى اعلانات قاب فلزى از قوطى نيمه سنگين با ريلهاى آلومينيومى با پوشش رنگ الكترواستاتيك استفاده شده
است صفحه برد اعلانات با پارچه جيرويا مخمل درجه يك ضد آفتاب و مغزى تابلو يونوليت فشرده ميباشداين نوع تابلو اعلانات
به دليل استفاده از پروفيلهاى آهنى از طول عمر بالايى برخوردار ميباشد وبه راحتى در ابعاد بزرگ وزن شيشه را تحمل كرده و
شيشه ها در ريل به راحتى حركت ميكنند وداراى قفل اره اى واستخوانى ريل شيشه ميباشد.
تمامى تابلوهاى اعلانات فلزى شركت پارسيان برد داراى سه سال ضمانت ميباشد.