تابلواعلانات شيشه خور MDF

ابعاد استاندارد
  • ٤٠ / ٦٠
  • ٥٠ / ٧٠
  • ٦٠ / ٩٠
  • ٨٠ / ١٠٠
  • ٩٠ / ١٢٠
  • ٩٠ / ١٥٠
  • ٩٠ / ١٧٠
  • ١٠٠ / ٢٠٠
ابعاد سفارشى در عرض ١٢٥ الى ٦ متر پذيرفته ميشود.

تابلواعلانات شيشه خور MDF :

تابلوهاى شيشه خور MDF قابليت توليد در رنگهاى متنوع را دارا ميباشد در ساخت اين نوع از تابلوهاى اعلانات از مرغوبترين

ام دى اف هاى خارجى استفاده ميگردد و پارچه استفاده شده در رويه تابلو از نوع جير و يا مخمل ميباشد .