تابلو اعلانات ساده

ابعاد استاندارد
  • ٤٠ / ٦٠
  • ٥٠ / ٧٠
  • ٦٠ / ٩٠
  • ٨٠ / ١٠٠
  • ٩٠ / ١٢٠
  • ٩٠ / ١٥٠
  • ٩٠ / ١٧٠
  • ١٠٠ / ٢٠٠
  • ١٢٥ / ٢٥٠
ابعاد سفارشى در عرض ١٢٥ الى ٦ متر پذيرفته ميشود.

تابلو اعلانات ساده:
تابلو اعلانات ساده با زهوار آلومينيومى شكيل و مقاوم با گوشه هاى پلاستيكى شكيل و زيبا با پارچه جيرو يا مخمل با قلابهاى
آويز متحرک كه قابليت نصب آسان را دارا ميباشد اين نوع تابلوها قابليت نصب روى پايه اعلانات و ديوار را دارا ميباشد.